Paddepoel


Sociale woningbouw.
De stedenbouwkundige structuur voor de wijk Paddepoel is een typisch voorbeeld van de stempel en strokenbouw uit de jaren 50-70. Ook aan de Noorderkroonstraat is de stempel dan ook vanaf boven duidelijke te herkennen. De stempel kenmerkt zich door een duidelijke hiërarchie in bebouwing. Aan de buitenkant bevinden zich eenvoudige stroken van middelhoge portieketagewoningen en binnenin aan het collectieve groen, tweelaagse bejaardenwoningen.

Al jaren voldoen de bejaardenwoningen, die met een oppervlakte van 50 m2, niet meer aan de hedendaagse eisen. Daarom heeft de woningcorporatie LeFier besloten deze woningen te vervangen door ruime eengezinswoningen. Om de bestaande kwaliteit te waarborgen of zelfs te versterken is er voor gekozen de nieuwe invulling zoveel mogelijk te doen aansluiten aan de huidige stempelstructuur.

De bestaande relatie met de collectieve ruimte en de oriëntatie op de zon is daarbij leidend geweest. De woningen zijn daarom deels ontsloten vanaf de straat en deels ontsloten vanuit de collectieve tuin. Hierdoor wordt er zowel gewoond aan de collectieve tuin als aan de straat, het fietspad. Door de inpandige berging en de ontworpen erfscheidingen wordt de verrommeling van het collectieve binnengebied zoveel mogelijk beperkt. Eyecatcher is het groendak waardoor het groengebied vanuit de portieketagewoningen het bestaande collectieve binnengebied eerder groter oogt dan kleiner.