Brugwachter


Besloten prijsvraag
Noard-Architectuur is door Gemeente Leeuwarden uitgenodigd om mee te doen aan de besloten prijsvraag voor de hergebruik van het brugwachtershuisje van de Drachtsterbrug.

De Drachtsterbrug komt ca. najaar 2015 te vervallen vanwege de realisatie van een aquaduct. Het idee is om het brugwachtershuisje, als vorm van relatief jong industrieel erfgoed en markant gebouwtje voor vele Leeuwarders her te gebruiken. Die herplaatsing is gepland nabij de nag te realiseren onderdoorgang in de Drachtsterweg t.h.v. het buurtschap Wiarda. De onderdoorgang verbindt de wateren aan weerszijden van de Drachtsterweg in combinatie met een verbinding voor fietsers en voetgangers. Het brugwachtershuis behoudt zeker niet de oorspronkelijke functie, maar zal een functie krijgen als vogelkijkhut en als led- reclamepaneel voor automobilisten stad-in. Dit vernieuwde brugwachtershuis kan tevens een landmark worden op deze belangrijke stadsentree van Leeuwarden.

Wat is een brugwachtershuisje zonder brug? Zonder “iets” om bij te wachten.
Door de sloop van de oorspronkelijke brug en de herplaatsing van het brugwachtershuisje op een andere locatie verliest het brugwachtershuisje zijn context. Tezamen met het in verhouding tot het huisje zware programma is er voor gekozen het brugwachtershuisje een nieuwe partner te geven.

Een corten-stalen volume met de afmetingen van het voormalige brugdek draagt het nieuwe led-reclamepaneel en herbergt tevens de vandaalbestendige trap die toegang verschaft tot het oorspronkelijke brugwachtershuisje. Daarnaast verschaft het schaal aan de immense ruimte waar het brugwachtershuisje komt te staan.
Het huisje zelf wordt daarbij geheel gerestaureerd en voorzien van oranje spiegelglas, de bijzonder mooie en fijnzinnige betonnen draagconstructie wordt zichtbaar gehouden door een uitsnede van het talud.