Over Noard-Architectuur...

Dit is de plek waar ik mijn werk presenteer, ontwerpen is wat ik het liefste doe.
Wie ik ben, wat ik doe en wat mij inspireert leest u hier…

Jasper van Zellingen
Architect

 

Ik ben gefascineerd door het verleden, de toekomst en het nu. Het architectonische ontwerpproces is complex, waarbij de architect veel belangen moet kunnen dienen. Het eindproduct is pas geslaagd wanneer het evenwichtig en eenvoudig oogt. Ieder ontwerp begint met een onderzoek naar de historische ruimtelijke context en de toekomstige ontwikkelingen, op deze wijze krijgt het ontwerp een plek in het NU. Doelmatigheid, functionaliteit en flexibiliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

Door het aanbrengen van extra lagen; visionaire aspecten, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamhied, schoonheid, harmonie en evenwicht krijgt een gebouw echter pas zijn architectonische kwaliteit. Wanneer de architect deze minder grijpbare elementen kan benoemen en bewaken, wanneer hij alles harmonisch met elkaar in evenwicht kan brengen en kan verwoorden en verbeelden, dan pas zal de architectonische kwaliteit van een plan worden onderschreven, verwerkelijkt en herkend.

Een hoogwaardig ontworpen omgeving is een optelsom van een evenwicht tussen alle elementen…

 

Curiculum vitae…

Ir. Ing. Jasper van Zellingen
1977  Rheden (NL)

 

Opleiding / Werkzaam verleden…
1995 – 1999  Bouwkundig ingenieur HTS Arnhem, architectuur
1999 – 2002  Bouwkundig ingenieur TU-delft, architectuur
2001 – 2002  Architectenbureau Restauro (Den Hoorn)
2003 – 2004  Bureau voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening Martini  (Groningen)
2004 – 2007  Architectenbureau F. de Boer (Sneek)
2006 – 2008  Het Experiment,beroepservaring voor jonge architecten
2008 – heden Noard – Architectuur, …

 

Prijzen…
2002, 3de prijs ontwerp museum Scheveningen TU delft
2008, 1e prijs Europan 9 locatie Groningen i.s.m. NRJ – Architectuur
2009, 1 van 5 aan gemeenteraad aanbevolen plannen Manifestatie intense stad

 

Opdrachtgevers…
Woningbouwstichting  OntwikkelenIn, Woningbouwstichting LeFier, Woningbouwstichting  Nijestee,Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Fam  Post (Heerenveen), Fam  Bakker (Ferwert), , Fam van der Leeuw (Nij Beets), Samsaran Nijbeets, Oefentherapie Cesar Drachten, Oefentherapie Cesar Lemmer, …