Turfskuorre


Onland ontstaan uit vervening
Gevraagd werd een ontwerp voor een nieuwe woning bij een agrarisch bedrijf aan de Janssen Stichting 11 te Nij Beets. De huidige woning zal, gezien de bouwkundige staat worden gesloopt. De opdrachtgevers hebben de voorkeur voor het type “schuurwoning.” Dit type woning kenmerkt zich met name door een heldere strakke sobere vorm en een grote vrij-indeelbare binnenruimte.

De woning maakt optimaal gebruik van het riante uitzicht (zuidzijde). Verder bevat de woning naast een grote woonkamer/keuken, 4 slaapkamer, 2 badkamers, 1 kantoorruimte en een speelruimte. Daarnaast was er de wens om vanuit de ouderslaapkamer, de kantoorruimte en keuken zicht op het eigen erf te hebben.

Het concept voor de woning is gebaseerd op de ligging in een voormalig veengebied. De gewenste zonwering en anti-inkijkscherm bestaat uit een op veen lijkende steen verwerkt in twee verschillende metselverbanden.  Tegelverband en Braziliaansverband ter plaatse van de oost en zuidgevel.