Welkom Achterom


Intense laagbouw, woningbouw in hoge dichtheden.
Oost west thuis best; je voelt je thuis toch het meest op je gemak. Maar wat is thuis? Het is in ieder geval meer dan alleen een dak boven je hoofd. Contacten met buren, familie en vrienden blijken het aller belangrijkste om je ergens thuis te voelen en wanneer je dan via de achterdeur binnengelaten wordt; ben je voor altijd welkom.

Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige opzet van schots10A (CiBoGa-terrein) zijn moduulwoningen met een optionele parkeerplek in de aanliggende parkeergarage, zodat het gehele terrein autoluw wordt. Om aan te sluiten bij de identiteit en eenheid van het CiBoGa-terrein, is gezocht naar een bouwblok dat enerzijds past binnen de grootschaligheid van de andere bouwblokken, en anderzijds aansluit bij de schaal van de Bloemstraat. Door het gebruik van historische zichtlijnen/structuren en het behoud van bestaande karakteristieke bebouwing wordt de relatie met het verleden zo veel mogelijk te versterkt.

Door middel van een flexibel op de bestaande bebouwing reagerend gridsysteem met smalle straten, lichte patio’s, goede bereikbaarheid per fiets, en een riante groene parkachtige ruimte ontstaat een intense levendige buurt. Aan de Bloem- en Langestraat en de hoofdfietsroute bevinden zich woningen die niet alleen als gestapelde- maar ook als woon-werktypen kunnen worden gebruikt.

Het bouwblok is opgebouwd uit grondgebonden rug-aan-rug moduulwoningen. De flexibele plattegrond, 6×6/6×9 meter met een vaste kern geeft ruimte aan een diversiteit aan plattegronden. Iedere woning heeft/bezit minimaal uitzicht op een collectief groen gebied (36m2), een buitenruimte(tuin/dakterras), een voordeur aan de straat(binnengebied) en een achterom naar de (fietsen)berging.

Duurzaamheid wordt gezocht in het gebruik van massief dragende houten wanden/vloeren, een warmtepomp, hoogwaardige isolatie, en een goede oriëntatie waarbij lamel-systemen beschutting geven tegen inkijk en de zon. De rode gevelbekleding refereert aan de bekende Groninger baksteen, terwijl een lichte betonkleurige bekleding voor vriendelijke lichte patio’s zorgt.