Huisstijl Kinder- Oefentherapie Drachten


Kinder- Oefentherapie Drachten is sinds januari 2013 gevestigd in een nieuwe praktijkruimte.

Om de nieuwe frisse start van de Oefentherapie praktijk visueel te kunnen maken naar zowel clienten is Noard – Architectuur gevraagd om een nieuwe huisstijl en website te ontwikkelen.

Middels een heldere en frisse hoofdkleur en dito lettertypen is geprobeerd de niet alledaagse kijk op de Oefentherapie van de praktijkeigenaren uit te dragen.

Zie ook www.oefentherapiedrachten.nl