Vista Oostvaardersplassen


In het kader van een ontwerpwedstrijd uitgeschreven door Staatsbosbeheer is samen met Nynke-Rixt Jukema (NRJ-Architectuur) en Wiebe de Vries Landschapsarchitect een ontwerp gemaakt voor een nieuw bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen.

De identiteit van het eigenlijke Oostvaardersplassenlandschap spreekt bij velen tot de verbeelding. Het landschap van het Oostvaardersland, wordt daarbij gezien als de etalage van het Oostvaardersplassengebied.

Uitgangspunt is het vergroten van de identiteit van het landschap binnen het Oostvaardersland en de gevraagde elementen binnen “de etalage” een logische ordening te geven. Het huidige landschapsbeeld wordt gekenmerkt door losse elementen. In het ontwerpplan worden deze losse componenten, bos, grondwallen, zuigerputplassen, poelen, greppels en wilgenbos in één samenbindende super Vista geplaatst. De twee forse nieuwe dijken, met daartussen een moeraslandschap, geven vanuit het gebouw een kader in het landschap. De wateras in combinatie met de aangelegde dijken versterkt het perspectief naar de vroegere zandwinput. De open ruimte toont een grootsheid en geeft rust aan het landschapbeeld. Het parkeren is opgedeeld in twee componenten deze liggen in een natuurlijke vormgeving aan de voet van de Knardijk. De bestaande wandel- en fietsroutes sluiten naadloos aan op het NAC.

Het natuuractiviteitencentrum bevindt zich in het centrum van het gebied en is omsloten door twee dijklichamen. In het snijvlak van deze dijklichamen bevindt zich de entree. Via een wandelpad bereikt men de open binnenplaats welke fungeert als rust- en transformatiepunt, om uit de dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen. Vanaf deze binnenplaats zijn alle ruimten, horeca, de tentoonstellingsruimten, de multifunctionele ruimte en de kantoren afzonderlijk te bereiken zodat het centrum efficiënt beheerd kan worden. Alle ruimten bevinden zich onder een grasdak dat voor warmte- en geluidsisolatie zorgt en tegelijkertijd de grazers en vogels uit het gebied uitnodigt tot een bezoek aan het centrum. De grote tentoonstellingsruimte werkt als “etalage” met een fantastische en overweldigende Vista. Natuurlijke duurzame materialen met een strakke uitstraling, beton, hout, glas, zorgen voor een spanningsvol contrast tussen natuur en cultuur. Terwijl een warmtepomp, pv-cellen en zonnecollectoren voor natuurlijke energie zorgen. Door in en op het dijklichaam nieuwe bouwvolumes te plaatsen kan het centrum eenvoudig worden uitgebreid. Hergebruik van grond zorgt in deze “meedogenloze” omgeving voor een sterk en groots gebaar, bij een beperkt budget.